علوم سرای کانکت

برای جستجوی پروژه مورد نظر خود می توانید از گزینه جستجو در بالای صفحه سمت چپ استفاده کنید .در ضمن اگر پروژه مورد نظر خود را در اینترنت پیدا نکردید می توانید با شماره 09019843344 تماس حاصل فرمایید .

انجام پروژه معماری کتاب عشق شیرین

اطلاعیه فروشگاه

پیام مدیر فروشگاه: • جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. • خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. • .پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست (Attachment) نیز ارسال خواهد شد "پشتیبانی 09019843344"

پایان نامه ارشد ورد تاثیر علم قاضی در اثبات جرم زنا در آراء دیوانعالی کشور (در سالهای 1375 الی 1392) 205 صفحه

چکیده
زمانیکه احراز و اثبات وقوع جرم را به قضات واگذار نماییم ، نتیجه این است که هر یک ، حسب علم و دانش شخصی و توانایی و درک خود موضوع را استنباط خواهند کرد ؛ هرچند این مسئله تحت عنوان «اقناع وجدانی قاضی » در پوشش قانونی قرار می گیرد اما موجب اختلاف نظرهای بسیاری در صدور آراء می گردد . زمانیکه دلایل هر جرم ، همانند جرم زنا ، در قانون احصاء می گردد ، تردید پیش می آید که هدف از ذکر علم قاضی در کنار سایر ادله چه بوده است ؟ آیا سایر ادله ، مقدمه حصول علم برای قاضی هستند یا اینکه در فقدان ادله دیگر ، نوبت به علم قاضی می رسد ؟ این مسئله در خصوص جرم زنا که شرایط ویژه ای را در بر دارد نمود بیشتری پیدا می کند. پاسخ مناسب به این مسئله مستلزم بررسی رویه قضایی (آرائی که در بحث زنا اصدار یافته) است ؛ در این راه بهتر است ، آراء دیوانعالی کشور ، که عالی ترین مرجع قضایی کشور بوده و در مقام اعمال نظارت به نقض و ابرام آراء در حدود قانون بر می آید ، مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه ، این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی بوده و با ذکر متن آراء شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، درصدد بررسی آرای مستند به علم قاضی در بحث زنا است . مطالعه آراء نشان می دهد که دیوانعالی کشور با رد و نقض مستندات علم شعب تالی به آراء آنها خدشه وارد کرده و در اکثر موراد وفاداری خود را به ادله سنتی جرم زنا ، شامل اقرار و شهادت به نصاب، به شکل محسوس بروز داده است ؛ هر چند در مواردی نیز به لحاظ وسعت وقاحت عمل مجرمان اینگونه جرایم که احساسات عمومی را خدشه دار می کند ، با توسل به تایید مبانی (قرائن و امارات) علم قضات بدوی ، از ادله سنتی فاصله می گیرد ؛ به همین دلیل لازم است به وسیله اصلاح قانون یا صدور آراء وحدت رویه ، به بعضی از دلایل و قرائن و امارات در جهت حصول علم متعارف ، موضوعیت داده شود تا این اختلاف نظرها به حداقل برسد.

مقدمه    1
1- بيان مسأله    1
2- سابقه‌ي تحقيق    2
3- ضرورت و نو‌آوري تحقيق    4
4- سؤالات تحقيق    5
5- فرضيات تحقيق    5
6- هدفها و كاربردهاي تحقيق    5
7- روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه    6
8- ساماندهي (طرح ) تحقيق    6
فصل اول : کلیات ..................................................................................................7
بخش اول : زنا    8
گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا    9
1-تقسیم بندی    9
2-زنا در زمره جرایم حدی    10
3-تعریف و شرایط تحقق زنا    10
4- اقسام حد زنا    12
گفتار دوم :راه های ثبوت حد زنا    15
1- اقرار    15
2- شهادت    16
3- علم قاضی    17
گفتار سوم : دادگاه صالح در رسیدگی به جرم زنا ( اقسام حد زنا )    19
بخش دوم : دیوانعالی کشور    20
گفتار اول : تاریخچه و حدود اختیارات دیوانعالی کشور    20
1- تاریخچه    20
2- اختیارات دیوانعالی کشور     22
گفتار دوم : نحوه دادرسی و سوابق رسیدگی در دیوانعالی کشور    25
1-رسیدگی ماهوی در دیوانعالی کشور    26
2-سابقه دیوان در رسیدگی به پرونده های کیفری    26
3- روش دادرسی در دیوانعالی کشور    27
گفتار سوم : دیوانعالی در سایر کشورها    28
1- آمریکا    28
2- انگلستان    28
3- آلمان    29
بخش سوم :علم قاضی    29
گفتار اول :علم قاضی بعنوان دلیل اثبات جرم    30
1-نظام ادله قانونی و معنوی    30
2- محدودیت های نظام ادله معنوی    31
3-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟    32
گفتار دوم : تعریف علم قاضی    33
1- اقسام علم قاضی    33
2- ارزیابی علم قاضی    34
3- موافقان و مخالفان علم قاضی    35
4-موضوعیت یا طریقیت داشتن علم قاضی    39
5-علم حاکم شرع یا قاضی منصوب    40
گفتار سوم : علم قاضی در سایر نظام های حقوقی    42
1- قانون آمریکا    42
2- قانون فرانسه    42
3- نمونه آراء    43
فصل دوم : زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور ..................................44
بخش اول : زنای محصن    46
گفتار اول : تعریف    46
گفتار دوم :ادعای جهل از سوی متهم و انتفای مبانی علم قاضی    49
گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده    52
گفتار چهارم : وجود دلایل بین و انتفاء ادعای اکراه    56
گفتار پنجم : حصول علم بر امکان استمتاع جنسی .    59
گفتار ششم :اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم    62
گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم    63
گفتار هشتم : کراهت از نزدیکی با همسر و عدم انتفاء شرایط احصان    67
گفتار نهم : عدم اعتبار و اتقان مبانی حصول علم    73
بخش دوم : زنای محصنه    80
گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان    80
گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان    83
گفتار سوم : استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین    86
گفتار چهارم :ناتوانی جنسی و سقوط شرایط احصان    89
گفتار پنجم :فقد شرایط احصان    92
گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم    95
فصل سوم : زنای مستوجب حد قتل (اعدام) در آرای دیوانعالی کشور ................93
بخش اول : احراز یا عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل    100
گفتار اول : تعریف    100
گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل    101
گفتار سوم : لزوم متعارف بودن مستندات علم    106
گفتار چهارم : احراز شرایط زنای به اکراه    109
گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم    113
گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف    116
گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم    119
گفتار هشتم :حصول علم متعارف به ارتکاب جنایت    123
گفتار نهم : طرق متعارف حصول علم به زنای به عنف    128
گفتار دهم :قرائن و امارات مستدل    132
گفتار یازدهم : احراز بزهکاری متهم به ارتکاب زنای به عنف طبق علم حاصل ازطرق متعارف    135
بخش دوم : تحقق شرایط خاص در زنای به عنف و اکراه    142
گفتار اول : باردار شدن زن بی شوهر و سقوط علم قاضی    142
گفتار دوم : وضعیت جسمی مجنی علیها و ثبوت زنای به عنف    145
گفتار سوم : لزوم حفظ دماء مسلمین و سقوط علم قاضی    152
گفتار چهارم : لزوم تحقیقات بیشتر در جهت حصول علم متعارف    153
گفتار پنجم : تناقض در اظهارات شاکیه و عروض شبهه    155
گفتار ششم : استناد به علم قاضی به جای اقرار و ثبوت زنای به عنف    157
نتیجه گیری    175
پیشنهادها    180
فهرست منابع    182


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 800,000 ریال
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 1,000,000 ریال
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zena-divan_187506_7613.zip562.2k